.

FIFe logos

@-TILMELDINGSBLANKET TIL SHOW©

MOVE TO <<ENGLISH VERSION>>

OBS! Udfyld venligst @-formularen i den anførte rækkefølge og klik på SEND TIL SHOW SEKRETARIAT.
Alle felter som er markeret med *) SKAL udfyldes.
Når du udfylder formularen, skal du kun bruge det latinske alfabet, BRUG IKKE diakritiske tegn eller specialtegn !!! Formularen kan ikke genkende disse tegn, og din tilmelding vil ikke blive godkendt!!!

Bemærk: Brugen af denne udstillingsformular er en officiel tilmelding til vores kommende FIFE udstilling.
Din e-mail adresse på udstillingsformularen betragtes som en officiel signatur ifølge FIFE Show Regler.

Bemærk, at udstilleren skal betale udstillingsgebyret til KATTEKLUBBEN, når udstillingsformularen er udfyldt og sendt.

Det er udstillerens ansvar at indtaste de korrekte informationer om katten.
Kattens navn, ejer af katten, EMS nr. og den korrekte klasse katten skal tilmeldes i.

Før du kan indtaste data for en ny kat, skal formularen nulstilles !!!

S H O W D A T A

Udstillingssted og dato *

Sted og dato
Klasse*
Køn *
K A T T E N
Titel *

Kattens navn,

Kattens navn uden Titel *

EMS Nr. *
(Uden gruppe nr., kun EMS nr.!)
   

FIFe

Stambogs Nr. *

Mikrochip Nr
Andere (oder nicht-FIFe) Stambogs Nr. *
Født *
F A R
Titel *

Kattens navn far,

Kattens navn uden Titel *

EMS Nr. *
   

FIFe

Stambogs Nr. *

Mikrochip Nr.
Andere (oder nicht-FIFe) Stambogs Nr. *
M O R
Titel *

Kattens navn mor,

Kattens navn uden Titel *

EMS Nr. *
   

FIFe

Stambogs Nr. *

Mikrochip Nr.
Andere (oder nicht-FIFe) Stambogs Nr. *
O P D R Æ T T E R
Fornavn *
   
Efternavn*
Land *
U D S T I L L E R - E J E R
Fornavn *
E-Mail Ejer *
Efternavn *
Mobil Telefon *
Adresse *
Postnr. By
Land *
Medlems Nr. og Klub *

If you do not see your club here, please choose a group "Other clubs" - FIFe or non-FIFe club

Need/want to send a copy to Your Club/FIFe National Member? YES

B E M Æ R K N I N G E R
D O M M E R Ø N S K E
B U R

Jeg ønsker enkelt bur til 1 kat

Jeg ønsker katten alene i dobbeltbur Jeg ønsker et dobbeltbur til 2 katte Jeg ønsker et dobbeltbur til 3 katte

 

Jeg tilmelder hermed ovenstående kat, efter min egen vilje, i overensstemmelse med bestemmelserne i FIFe Show Regler og FELIS DANICA gældende regler for denne udstilling. Jeg bekræfter at jeg er bekendt med disse regler.
(De gyldige FIFe Regler kan findes på den officielle FIFe hjemmeside og FELIS DANICA hjemmeside).
Jeg erklærer, at disse oplysninger på denne udstillingsformular er korrekte og jeg er mindst 18 år gammel.
Denne elektroniske Udstillingsformular vil automatisk videresende en e-mail til din klubs udstillingssekretær, når du udfylder din klubs  e-mail adresse under (E-mail Klub).
Tilmelderen (som også er ejeren af katten) erklærer hermed at have sat sig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katten ved tilstedeværelsen på udstillingen ikke overtræder de til enhver tid gældende Felis Danica karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af eller udsat for smitsomme sygdomme.

 

 

Tak for din tilmelding.
Vi ønsker dig en behagelig rejse og held og lykke.

 

 

HUSK at trykke på "Jeg er ikke en robot" ellers modtager vi ikke din tilmelding til udstilling.

 

 

2007-2018 © Copyright BLP. All rights are reserved.