Februar 2019
Kære Medlem

Vi har hermed fornøjelsen at meddele dig, at indkaldelse til klubbens årlige generalforsamling, der i år finder sted d. 23.02.2019 kl. 13.00, Elbohallen, Tingvejen 24, 7000 Fredericia, nu er tilgængelig på hjemmesiden.

Vi håber, du har lyst til at deltage enten ved fremmøde på dagen, ved brevstemning eller ved on-line afstemning.
Hvis du ønsker at brevstemme, kan du benytte dagsordenen som stemmeseddel. Sendes i udfyldt stand til:
Formand Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4
4600 Køge
Formand@katteklubben.com

Hvis du ønsker at stemme on-line skal du logge dig ind med brugernavn og adgangskode på klubbens hjemmeside www.katteklubben.com menu Bestyrelsen.

Hvis du har betalt familiekontingent, kan du stemme 2 gange.

Brevstemmer skal være formanden i hænde senest ved generalforsamlingens begyndelse. On-line afstemning afsluttes lørdag d. 23.02.2019 kl.09.00

Skulle ovenstående volde problemer er du velkommen til at kontakte
Kirsten Ulsø
Kasserer@Katteklubben.com
tlf.: 7483 3380 / 21649198


Med venlig hilsen Bestyrelsen


PS: for god ordens skyld gøres opmærksom på, at stemmeret iht. lovene kræver et ½ år medlemskab samt at kontingent 2019 er indbetalt.

Husk at ajourføre jeres medlemsoplysninger ellers kan vi ikke komme i kontakt med jer.