På vegne af Felis Danica har vi fornøjelsen af at invitere jer til at deltage i et af 2 planlagte strukturdebatmøder:

18. august
Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17
2700  Brønshøj
10.00 - 16.00

09. september
Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000  Kolding
10.00 - 16.00

Agenda:

10-12:

1. Velkomst (FU)
2. Formål med mødet (FU)
3. Gennemgang af nuværende struktur og opgaver (FU)

12-13:

Frokostpause

13-16:

4. Paneldebat
Med afsæt i formiddagens gennemgang debatteres strukturen i Felis Danica med henblik på at kortlægge muligheder for optimering af arbejdsgange og -fordeling.Felis Danica sørger for kaffe og the under mødet.


Med venlig hilsen
DARAK / JYRAK / Katteklubben / Racekatten